Rasfoire documente

Decretul 314/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 316/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 315/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 15/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 30/2017 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 310/2018 privind acordarea gradului de general de flotilă aeriană cu o stea, post-mortem, unui comandor din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 311/2018 privind conferirea Ordinului Naţional ''Steaua României''

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 312/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 313/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 317/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 318/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 319/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decretul 320/2018 privind acordarea Drapelului de luptă Batalionului 500 Sprijin

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Decizia 710/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 913 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 139/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Aeroporturi Bucureşti'' - S.A., unitate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 141/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 80/2008 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, a bunurilor proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 142/2018 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică, semnat la Putrajaya la 15 decembrie 2017

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 144/2018 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2005 privind organizarea programelor de studii universitare în instituţiile militare de învăţământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Ordinul 1695/2018 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 2/2018 privind eliberarea avizului anual pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia ca persoană fizică independentă

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 3/2018 privind experienţa profesională a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care solicită înfiinţarea cabinetului de practică independentă

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 5/2018 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspunderea civilă în domeniul medical

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Memorandum de Intelegere din 2017 între Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018

Hotarirea 1/2018 privind încheierea asigurării pentru răspunderea civilă profesională suplimentară pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii medicali care exercită profesia ca titulari de cabinete de practică independentă

publicat in M.Of. 278 din 29-mar-2018