Rasfoire documente

Legea 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Decretul 321/2018 pentru promulgarea Legii privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Decretul 322/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Decretul 323/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Decizia 153/2018 privind numirea domnului Costin Mihalache în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Legea 79/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Legea 80/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018

Ordinul 402/2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană

publicat in M.Of. 276 din 28-mar-2018