Rasfoire documente

Legea 75/2018 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Decretul 305/2018 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Sarajevo la 6 decembrie 2016

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Hotarirea 40/2018 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce priveşte cotele taxei pe valoarea adăugată - COM (2018) 20 final şi referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte regimul special pentru întreprinderile mici - COM (2018) 21 final

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Hotarirea 43/2018 referitoare la propunerea de Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului privind cerinţele prudenţiale ale firmelor de investiţii şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 1.093/2010 - COM (2017) 790 final şi referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii şi de modificare a Directivelor 2013/36/UE şi 2014/65/UE - COM (2017) 791 final

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Decizia 712/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Ordinul 336/2018 privind aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Constanţa, a portului Midia şi a portului Mangalia aparţinând Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Declaratia 1/2018 pentru celebrarea unirii Basarabiei cu Ţara-Mamă, România, la 27 martie 1918

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018

Conventie din 2016 între România şi Bosnia şi Herţegovina pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

publicat in M.Of. 269 din 27-mar-2018