Rasfoire documente

Hotarirea 129/2018 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', pentru anul 2018, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Hotarirea 130/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Hotarirea 133/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Hotarirea 134/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Rasirom'', aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Decizia 131/2018 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 704/2017 privind numirea membrilor Consiliului de Programare Economică

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Decizia 132/2018 privind eliberarea domnului Alexandru-Vasile Oprean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Ordinul 209/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.358/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Ordinul 211/2018 pentru abrogarea unor dispoziţii ale Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.667/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 32 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Hotarirea 126/2018 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 244/2015

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018

Ordinul 43/2018 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

publicat in M.Of. 264 din 26-mar-2018