Rasfoire documente

Hotarirea 113/2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Miniş şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Hotarirea 117/2018 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2017-30 iunie 2018

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Decizia 124/2018 privind numirea domnului Alexandru-Valentin Tachianu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Decizia 125/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Daniela Teodoru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Decizia 126/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Ordinul 344/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Judeţean de Urgenţă ''Sf. Pantelimon'' Focşani

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Decizia 383/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Decizia 32/2018 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind desemnarea Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018

Decizia 33/2018 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) drept colector unic pentru artişti interpreţi şi executanţi al remuneraţiei suplimentare anuale datorate de producătorii de fonograme artiştilor interpreţi sau executanţi, în calitate de titulari de drepturi, şi repartizarea remuneraţiilor colectate către organismele de gestiune colectivă beneficiare

publicat in M.Of. 253 din 22-mar-2018