Rasfoire documente

Decizia 841/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 800 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. I pct. 45 din Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 251 din 22-mar-2018

Hotarirea 107/2018 privind aprobarea atestării unor localităţi sau părţi din localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional sau local şi privind modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 251 din 22-mar-2018

Hotarirea 112/2018 privind reorganizarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale ''Mihai Cristea'' Suceava, prin divizarea parţială a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, şi privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative conexe

publicat in M.Of. 251 din 22-mar-2018

Ordinul 208/2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ''Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii'', aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

publicat in M.Of. 251 din 22-mar-2018