Rasfoire documente

Hotarirea 116/2018 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Hotarirea 127/2018 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Decizia 127/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Marilena Ion a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Decizia 128/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Florentina Ciordaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Decizia 129/2018 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului de către doamna Cornelia Nagy

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Decizia 130/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate de către doamna Cornelia Nagy

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Decizia 1/2018 [A] pentru dezlegarea unei chestiuni de drept legate de aplicabilitatea dispoziţiilor art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi personalului didactic din învăţământul preşcolar care îşi desfăşoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curţii Constituţionale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Ordonanta urgenta 19/2018 pentru încredinţarea către Compania Naţională ''Unifarm'' - S.A. a serviciului de interes economic general în vederea realizării activităţii de aprovizionare cu medicamente necesare asigurării activităţii de prevenire a deceselor şi agravării bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018

Ordonanta urgenta 20/2018 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice

publicat in M.Of. 259 din 23-mar-2018