Rasfoire documente

Legea 73/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 258 din 23-mar-2018

Decretul 302/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

publicat in M.Of. 258 din 23-mar-2018

Hotarirea 125/2018 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a ''Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale'', pentru anul 2017

publicat in M.Of. 258 din 23-mar-2018

Decizia 16/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Cicir II, judeţul Arad

publicat in M.Of. 258 din 23-mar-2018

Decizia 274/2018 privind stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice a unor documente şi informaţii privind exercitarea dreptului de acces pe proprietăţi, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de acces la acestea, respectiv privind modificarea şi completarea unor reglementări în scopul realizării transmiterii acestor documente şi informaţii

publicat in M.Of. 258 din 23-mar-2018

Ordinul 1/2018 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

publicat in M.Of. 258 din 23-mar-2018