Rasfoire documente

Hotarirea 124/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 255 din 22-mar-2018

Ordinul 350/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 255 din 22-mar-2018

Regulamentul 2/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit

publicat in M.Of. 255 din 22-mar-2018

Initiativa Legislativa din 2018 a cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 pentru promovarea proiectului de lege privind revizuirea Constituţiei României

publicat in M.Of. 255 din 22-mar-2018

Ordinul 411/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 255 din 22-mar-2018