Rasfoire documente

Hotarirea 114/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sebeş-Turda'' - lot 1 secţiunea C, km 0+000-km 0+300, inclusiv nod rutier Sebeş

publicat in M.Of. 254 din 22-mar-2018

Hotarirea 123/2018 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş, cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 254 din 22-mar-2018

Decizia 7/2018 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 666 alin. (5) pct. 2, 3, 4 din Codul de procedură civilă prin raportare la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004, respectiv de a stabili dacă, pentru încheierea valabilă a unui contract la distanţă, nu mai este necesară semnătura olografă sau electronică a debitorului, primirea mesajului de confirmare de către consumator, referitor la comanda sa, fiind suficientă pentru încheierea valabilă a contractului, deci pentru a conferi valoare de titlu executoriu contractului de credit încheiat în această modalitate

publicat in M.Of. 254 din 22-mar-2018

Ordinul 251/2018 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii ACORD LEASING IFN - S.A.

publicat in M.Of. 254 din 22-mar-2018