Rasfoire documente

Hotarirea 108/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Hotarirea 109/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Decizia 123/2018 privind numirea domnului Andrei-Marius Diamescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Ordinul 169/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Lechinţa, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Ordinul 208/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Teliu, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Ordinul 210/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Ciochina, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Decizia 330/2018 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizaţiei de funcţionare a Societăţii IVECO CAPITAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Decizia 331/2018 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SCALA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Ordonanta urgenta 17/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018

Hotarirea 104/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 241 din 19-mar-2018