Rasfoire documente

Decretul 19/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Hotarirea 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 1170/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 14/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 15/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Comandor

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 16/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 17/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Decretul 18/2018 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 1/2018 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Circulara 25/2017 privind lansarea în circulaţie a bancnotelor şi monedelor cu noua stemă a ţării

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 1450/2017 privind nivelul ratei de actualizare pentru anul 2018 aferente contractelor de achiziţie publică

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 3259/2017 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018

Ordinul 3344/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 şi a Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului ''Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii'', cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

publicat in M.Of. 24 din 10-ian-2018