Rasfoire documente

Decretul 303/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 249 din 21-mar-2018

Decizia 740/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) şi c) din Codul penal şi ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 249 din 21-mar-2018

Hotarirea 95/2018 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Iaşi şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 249 din 21-mar-2018

Hotarirea 120/2018 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil (construcţie + teren) aflat în administrarea Ministerului Mediului, transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Mediului în administrarea Curţii de Conturi a României, precum şi trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 249 din 21-mar-2018

Hotarirea 121/2018 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 249 din 21-mar-2018

Hotarirea 122/2018 privind înscrierea bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Energiei, aferente coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''S.N.G.N. ROMGAZ - S.A. - Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti'', judeţul Dâmboviţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 249 din 21-mar-2018

Hotarirea 186/2018 pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

publicat in M.Of. 249 din 21-mar-2018