Rasfoire documente

Hotarirea 106/2018 pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018

Ordinul 239/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018

Circulara 8/2018 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2018

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018

Ordinul 1606/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018

Ordinul 1133/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018

Ordinul 39/2018 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018

Metodologie din 2018 de stabilire a modului de calcul şi a condiţiilor de avizare a preţurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă obligaţi şi furnizorii de ultimă instanţă opţionali clienţilor finali

publicat in M.Of. 247 din 21-mar-2018