Rasfoire documente

Hotarirea 97/2018 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Tulcea, în proprietatea acestor organizaţii

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Ordinul 162/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Ordinul 163/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în două unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Ordinul 168/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Mărgineni, judeţul Bacău

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Rectificare din 2018 în cuprinsul Deciziei preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 175/2017 privind actualizarea contractelor de servicii publice prevăzute la art. 1-5 din Hotărârea Guvernului nr. 231/2016 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2016-2 decembrie 2019 în transportul feroviar public de călători şi în Decizia preşedintelui Autorităţii pentru Reformă Feroviară nr. 141/2017 pentru aprobarea contractului de servicii publice pentru perioada 1 noiembrie 2017-2 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1022 din 22 decembrie 2017

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Ordinul M.37/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018

Regulament din 2018 privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

publicat in M.Of. 232 din 15-mar-2018