Rasfoire documente

Hotarirea 94/2018 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea parchetelor

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Decizia 119/2018 privind numirea domnului Florin Radu Ciocănelea în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Ordinul 18/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Ordinul 166/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Subcetate, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Ordinul 167/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Cucerdea, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Ordinul 177/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Frumuşeni, judeţul Arad

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Ordinul 178/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sânandrei, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Actul din 2018 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2017, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Turcă din România

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Ordinul 202/2018 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului nr. 126/807/2017 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018

Decizia 118/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 230 din 15-mar-2018