Rasfoire documente

Hotarirea 960/2017 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1502/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Vărădia din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1503/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Forotic din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1505/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1507/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unitatea administrativ-teritorială Vrani din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1543/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Berceni din judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1501/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Berlişte din judeţul Caraş-Severin

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Decizia 77/2017 [A] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la ''aplicarea în timp a dispoziţiilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedură civilă - în forma în vigoare înaintea modificării acestora prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2017 - privitoare la încheierea de încuviinţare a executării silite dată de executorul judecătoresc după pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 895 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 4 februarie 2016, înainte de publicarea acestei decizii, chestiune invocată în termen ca motiv de nulitate printr-o contestaţie la executare înregistrată pe rolul instanţelor judecătoreşti după publicarea Deciziei nr. 895 din 17 decembrie 2015.''

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018

Ordinul 1504/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 23 din 10-ian-2018