Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfăşurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Hotarirea 90/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Lugoj - Deva'', aflate pe raza localităţii Şoimuş din judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Hotarirea 98/2018 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Sală Polivalentă 2.500 locuri (Baza sportivă nr. 2) la Universitatea Politehnica Timişoara''

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Hotarirea 100/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către domnul Panaite Vasile

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Hotarirea 101/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Ţiripa Marius-Aurelian

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Hotarirea 102/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Neamţ de către doamna Soroceanu Daniela

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Hotarirea 103/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Sterea Rada

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Hotarirea 105/2018 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018

Decizia 1/2018 [A] privind recursul în interesul legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 140^1 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 239 din 19-mar-2018