Rasfoire documente

Hotarirea 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

publicat in M.Of. 235 din 16-mar-2018

Ordinul 189/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în unităţile administrativ-teritoriale Ciocani şi Perieni din judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 235 din 16-mar-2018

Ordinul 190/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 235 din 16-mar-2018

Ordinul 201/2018 pentru modificarea Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului, în anul 2018, aprobată prin Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 14/2018 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a Metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Tineretului şi Sportului în anul 2018

publicat in M.Of. 235 din 16-mar-2018

Ordinul 212/2018 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia Huso huso

publicat in M.Of. 235 din 16-mar-2018

Ordinul 286/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 235/2008

publicat in M.Of. 235 din 16-mar-2018