Rasfoire documente

Decizia 837/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68^5 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi ale art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Decizia 120/2018 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru simplificare administrativă, creşterea gradului de absorbţie, a eficienţei şi impactului implementării fondurilor europene structurale şi de investiţii

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Ordinul 20/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Ordinul 311/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 762 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2016 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 februarie 2018

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Ordinul 195/2018 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Norma sanitara veterinara din 2018 privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018

Norma sanitara veterinara din 2018 privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile de suine

publicat in M.Of. 234 din 16-mar-2018