Rasfoire documente

Decretul 291/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 290/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 292/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 293/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Ordinul 146/2018 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 286/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 285/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 287/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 288/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 289/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Decretul 284/2018 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Ordinul 284/2018 privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Curţii Constituţionale nr. 828 din 13 decembrie 2017 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 95/2017 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 28 februarie 2018

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Rectificare din 2018 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 5075, aflat în domeniul public al statului, şi pentru transmiterea imobilelor 1242 şi 5075, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 3 noiembrie 2017

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Ordinul 40/2018 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018

Ordinul 306/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

publicat in M.Of. 228 din 14-mar-2018