Rasfoire documente

Legea 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Decretul 270/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Legea 61/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Decretul 271/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Decretul 272/2018 pentru promulgarea Legii privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Ordinul 79/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Ordinul 171/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Hotarirea 18/439/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Ordinul 36/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Metodologie din 2018 privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Metodologie din 2018 privind încadrarea în categorii de importanţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-071

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018

Legea 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 227 din 14-mar-2018