Rasfoire documente

Decretul 282/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Legea 65/2018 pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Decretul 283/2018 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Decizia 115/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Carmen-Florentina Ţintă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Decizia 116/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ileana Ciutan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Decizia 117/2018 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA şi a altor proiecte bilaterale România-SUA

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Ordinul 138/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 9 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Timiş

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018

Legea 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 226 din 13-mar-2018