Rasfoire documente

Legea 52/2018 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Decretul 261/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

publicat in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Hotarirea 31/2018 la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce priveşte data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre - COM (2017) 792 final

publicat in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Hotarirea 15/2018 privind utilizarea temporară, cu titlu gratuit, a unor spaţii din imobilul Palatul Parlamentului de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

publicat in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Decizia 66/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 213 din 09-mar-2018

Decizia 4/2018 [R] referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: ''dacă dobânda legală penalizatoare acordată prin hotărâri judecătoreşti pentru eşalonarea plăţii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti cu titlu de drepturi salariale reprezintă venituri salariale sau venituri asimilate salariilor în sensul art. 55 alin. (2) lit. j^1) din Legea privind Codul fiscal nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare [art. 76 alin. (2) lit. p) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare], supuse impozitării şi plăţii celorlalte contribuţii sau reprezintă despăgubiri în sensul art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 [art. 62 lit. h) din Legea nr. 227/2015], nesupuse impozitului''

publicat in M.Of. 213 din 09-mar-2018