Rasfoire documente

Hotarirea 81/2018 privind organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii miniştrilor apărării din statele participante la iniţiativa ''Bucureşti 9 - B9''

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018

Legea 56/2018 privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018

Decretul 265/2018 pentru promulgarea Legii privind cooperarea autorităţilor publice române cu Agenţia Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol)

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018

Hotarirea 67/2018 privind aprobarea obiectivelor etapei a XIX-a 2018 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 256/2010

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018

Hotarirea 72/2018 privind transmiterea unor imobile, constituite din terenuri în suprafaţă totală de 22.990 mp, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018

Hotarirea 83/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome ''Monitorul Oficial'', aflată sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018

Hotarirea 85/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii ''Stadion Steaua'', municipiul Bucureşti, bd. Ghencea nr. 45, lotul 1, sectorul 6, şi ''Stadionul Naţional de Rugby «Arcul De Triumf»'', municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 18-20, sectorul 1, realizate prin Compania Naţională de Investiţii ''C.N.I.'' - S.A.

publicat in M.Of. 211 din 08-mar-2018