Rasfoire documente

Decretul 263/2018 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Legea 55/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Decretul 264/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Decizia 15/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Sebiş - Bârsa, judeţul Arad

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Legea 53/2018 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Decretul 262/2018 pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Legea 54/2018 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Ordinul 276/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului de Investigaţii şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018

Ordinul 277/2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

publicat in M.Of. 210 din 08-mar-2018