Rasfoire documente

Decretul 274/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decretul 275/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decretul 276/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decretul 277/2018 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decretul 278/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decretul 279/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decretul 280/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decretul 281/2018 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decizia 23/2018 [R/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13^3 alin. (5) şi a sintagmei ''numai după identificarea acestora'', cuprinsă în art. 13^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, prin raportare la teza întâi a acestui articol, referitoare la ''acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân''

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decizia 111/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Lilian Onescu din funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate în funcţia publică vacantă de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Decizia 112/2018 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Tiberiu Bărbuleţiu, secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Ordinul 11/2018 pentru aprobarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Hotarirea 3/2018 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018

Procedura din 2018 de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

publicat in M.Of. 216 din 09-mar-2018