Rasfoire documente

Legea 57/2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Decretul 266/2018 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Legea 58/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Decretul 267/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2017 pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Legea 59/2018 pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Decretul 268/2018 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. f) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Hotarirea 27/2018 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2018 - COM (2017) 650 final

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Hotarirea 28/2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Evaluare la jumătatea perioadei a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor - COM (2017) 458 final

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Decizia 47/2018 [R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Hotarirea 68/2018 privind modificarea art. 4 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Hotarirea 78/2018 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Hotarirea 79/2018 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2005 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale pentru participarea Poliţiei Române la Asociaţia Şefilor de Poliţie din Sud-Estul Europei

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Hotarirea 30/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018

Ordonanta urgenta 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

publicat in M.Of. 207 din 07-mar-2018