Rasfoire documente

Ordinul 17/2018 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Hotarirea 22/2018 referitoare la documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene - COM (2017) 315 final

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Hotarirea 23/2018 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Valorificarea la maximum a NIS - Către punerea în aplicare eficace a Directivei (UE) 2016/1.148 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în Uniune - COM (2017) 476 final

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Hotarirea 24/2018 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Social European şi Comitetul Regiunilor - Combaterea conţinutului ilegal online - Către o responsabilitate sporită a platformelor online - COM (2017) 555 final

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Hotarirea 25/2018 referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la rezultatele Agendei europene privind migraţia - COM (2017) 558 final

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Hotarirea 26/2018 referitoare la comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - O abordare strategică privind rezilienţa în cadrul acţiunii externe - JOIN (2017) 21 final

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Decizia 750/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13, art. 14 lit. a)-c), art. 15, art. 19, art. 20 şi art. 22 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Decizia 785/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Codul penal

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018

Ordinul 945/2018 pentru modificarea art. 3 alin. (3)-(5) din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013

publicat in M.Of. 193 din 02-mar-2018