Rasfoire documente

Decizia 89/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Rela Nicoleta Ştefănescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018

Hotarirea 11/2018 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018

Hotarirea 12/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Consolidarea identităţii europene prin educaţie şi cultură - Contribuţia Comisiei Europene la reuniunea liderilor din 17 noiembrie de la Goteborg - COM (2017) 673

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018

Hotarirea 13/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi - COM (2017) 678

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018

Hotarirea 14/2018 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Viitorul sectorului agricol şi al agriculturii - COM (2017) 713

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018

Decizia 88/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018

Decizia 91/2018 privind exercitarea unor atribuţii

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018

Ordinul 150/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 192 din 01-mar-2018