Rasfoire documente

Decizia 780/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Decizia 813/2017 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 342-348 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Decizia 87/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene de către doamna Loredana Hristodorescu

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Decizia 90/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Ordinul 2073/2018 pentru acreditarea Muzeului Naţional al Banatului din Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Ordinul 2074/2018 pentru acreditarea Muzeului de Artă Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Ordinul 3217/2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018

Decizia 90/2017 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la chestiunea de drept vizând interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 120 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii), în sensul de a se stabili dacă este considerată timp de muncă suplimentară întreaga perioadă de timp în care salariatul se află consemnat la locul de muncă, la dispoziţia angajatorului, în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal prevăzută de art. 112 din Codul muncii, sau numai perioada de timp în care prestează efectiv activitate

publicat in M.Of. 191 din 01-mar-2018