Rasfoire documente

Legea 8/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decretul 8/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Hotarirea 958/2017 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 ''Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj'' la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 3/2018 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale de către doamna Chrisanta Daniela Zlăvog

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 4/2018 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 5/2018 privind numirea doamnei Cristiana-Doina Tudor în funcţia de preşedinte cu rang de subsecretar de stat al Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 6/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Florin Preda a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 7/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Mircea Popa din funcţia publică de secretar general la Ministerul Tineretului şi Sportului în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Decizia 8/2018 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Ion Cristinel Rujan din funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Ordinul 7331/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.559/2017 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Ordinul 2/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Circulara 1/2018 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Rectificare din 2018 la Decizia Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 606/2015 privind sancţionarea Societăţii UNIC SPORTS - S.R.L.-D cu revocarea aprobării acordate şi radierea din Registrul furnizorilor de programe educaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2015

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.497/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Ticvaniu Mare din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 21 decembrie 2017

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018

Rectificare din 2018 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.498/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Răcăşdia din judeţul Caraş-Severin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1014 din 21 decembrie 2017

publicat in M.Of. 19 din 09-ian-2018