Rasfoire documente

Hotarirea 64/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Hotarirea 21/2018 referitoare la documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare - COM (2017) 240 final

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Decizia 751/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2), (3) şi (5), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (2) şi art. 35 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Ordinul 119/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Hotarirea 15/2018 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2018

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Ordonanta urgenta 9/2018 privind abrogarea art. 1 alin. (4) din Legea nr. 222/2017 pentru realizarea ''Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol'', aferentă programului de înzestrare esenţial ''Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)''

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018

Norme Metodologice din 2018 privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

publicat in M.Of. 198 din 05-mar-2018