Rasfoire documente

Decizia 707/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 şi art. 25 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 196 din 02-mar-2018

Decizia 697/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26, art. 41 alin. 2 şi art. 248 din Codul penal din 1969, ale art. 35 alin. (1), art. 48 alin. (1) şi art. 297 din Codul penal, precum şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

publicat in M.Of. 196 din 02-mar-2018

Decizia 845/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (10), art. 6 alin. (7) şi (8), art. 10, art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in M.Of. 196 din 02-mar-2018

Decizia 850/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 196 din 02-mar-2018

Hotarirea 61/2018 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului - S.A. Petroşani, pentru anul 2018

publicat in M.Of. 196 din 02-mar-2018