Rasfoire documente

Decizia 717/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 183 din 28-feb-2018

Decizia 834/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 183 din 28-feb-2018

Ordinul 136/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Cătina din judeţul Cluj

publicat in M.Of. 183 din 28-feb-2018

Ordinul 137/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Brăila

publicat in M.Of. 183 din 28-feb-2018

Ordinul 143/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 183 din 28-feb-2018

Ordinul 2124/2018 pentru constatarea anulării Ordinului ministrului culturii nr. 2.576/2013 privind declasarea parţială a monumentului de arhitectură Şcoala 80, cu păstrarea faţadelor principală şi laterale, din Calea Dudeşti nr. 191, sectorul 3, Bucureşti, înscris în Lista monumentelor istorice cu cod B-II-m-B-18622

publicat in M.Of. 183 din 28-feb-2018