Rasfoire documente

Ordinul 37/2018 privind unele măsuri derogatorii de la Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2017

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018

Ordinul 390/2018 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018

Ordinul 36/2018 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018

Ordinul 3094/2018 privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018

Metodologie din 2018 de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţională a instituţiilor de învăţământ superior de stat

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018

Legea 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului - Republicată

publicat in M.Of. 181 din 27-feb-2018