Rasfoire documente

Decizia 819/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

publicat in M.Of. 189 din 01-mar-2018

Ordinul 2703/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei Conovici, situată la adresa Calea Călăraşilor nr. 14, municipiul Brăila, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 189 din 01-mar-2018

Ordinul 144/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Goicea, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 189 din 01-mar-2018

Ordinul 1275/2018 privind procedura internă de avizare a personalului care gestionează asistenţa financiară nerambursabilă europeană, prevăzut la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 189 din 01-mar-2018

Ordinul 3220/2018 privind structura anului şcolar 2018-2019

publicat in M.Of. 189 din 01-mar-2018

Decizia 17/2018 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociaţia pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor - UCMR-ADA drept colector unic al remuneraţiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

publicat in M.Of. 189 din 01-mar-2018