Rasfoire documente

Decretul 257/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Ordinul 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Legea 47/2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Decretul 256/2018 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2015 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Legea 48/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Decizia 6/2018 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Ordinul 566/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Ordinul 1537/2018 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2018

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Ordinul 38/2018 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi aferentă anului 2017

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Procedura din 2018 de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Legea 50/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018

Decretul 259/2018 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

publicat in M.Of. 187 din 28-feb-2018