Rasfoire documente

Ordinul 34/2018 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016

publicat in M.Of. 186 din 28-feb-2018

Ordinul 2574/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Şcolii elementare confesionale evanghelice situate în satul Veseud, comuna Chirpăr, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 186 din 28-feb-2018

Ordinul 2575/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Casei parohiale evanghelice situate în Str. Principală nr. 42, satul Netuş, comuna Iacobeni, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 186 din 28-feb-2018

Ordinul 2592/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric m - monument, categoria II - arhitectură, grupa valorică A, a Fostei Judecătorii situate în Piaţa Republicii nr. 5, municipiul Turda, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 186 din 28-feb-2018

Ordinul 2656/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice în categoria II - arhitectură, a - ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului conacului General Ioan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu şi a două subcomponente Conacul General Ioan Emanoil Florescu - Epaminonda R. Dimitriu şi Parcul, ambele în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică B

publicat in M.Of. 186 din 28-feb-2018

Ordinul 20/2018 pentru completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1.083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor

publicat in M.Of. 186 din 28-feb-2018

Decizia 5/2018 [R] privind pronunţarea unei hotărâri prealabile referitoare la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 329 din Codul de procedură civilă, coroborate cu art. 103 din Codul civil, ale art. 53 din Codul civil, coroborate cu art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă, vizând prezumţia legală a capacităţii de folosinţă, posibilitatea înlăturării acesteia prin aplicarea unei prezumţii judiciare, precum şi raportul între cele două tipuri de prezumţii

publicat in M.Of. 186 din 28-feb-2018