Rasfoire documente

Hotarirea 57/2018 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Institutul Naţional al Magistraturii

publicat in M.Of. 185 din 28-feb-2018

Ordinul 2568/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Şcolii elementare evanghelice, situată în satul Bruiu nr. 314, comuna Bruiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 185 din 28-feb-2018

Hotarirea 58/2018 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Murgeni, judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 185 din 28-feb-2018

Ordinul 2566/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică A, a Liceului ''Stephan Ludwig Roth'', situat în Piaţa G. Enescu nr. 7, municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 185 din 28-feb-2018

Ordinul 2567/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice ca monument istoric, categoria m - monument, II - arhitectură, grupa valorică B, a Şcolii elementare evanghelice, situată în satul Gherdeal nr. 51, comuna Bruiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 185 din 28-feb-2018

Decizia 828/2017 [R] referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului României nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru sistematizarea, unificarea şi asigurarea stabilităţii legislative în domeniul justiţiei

publicat in M.Of. 185 din 28-feb-2018