Rasfoire documente

Decizia 761/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) teza a doua, art. 114 alin. (1) lit. e) şi art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 179 din 27-feb-2018

Ordinul 18/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2017 privind situaţia centralizată a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

publicat in M.Of. 179 din 27-feb-2018

Ordinul 129/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj

publicat in M.Of. 179 din 27-feb-2018

Ordinul 130/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 16 din unitatea administrativ-teritorială Cireşu, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 179 din 27-feb-2018

Ordinul 131/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 179 din 27-feb-2018

Ordinul 133/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Sâncrăieni, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 179 din 27-feb-2018

Ordinul 132/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Bacău

publicat in M.Of. 179 din 27-feb-2018