Rasfoire documente

Decizia 809/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 178 din 26-feb-2018

Ordinul 377/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

publicat in M.Of. 178 din 26-feb-2018

Ordinul 126/2018 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Rîmetea din judeţul Alba

publicat in M.Of. 178 din 26-feb-2018

Decizia 2/2018 [R] privind examinarea sesizării formulată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilă, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la natura juridică a proceselor-verbale întocmite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 144/2014 (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013), de către inspectorii antifraudă şi posibilitatea contestării acestora

publicat in M.Of. 178 din 26-feb-2018

Ordinul 218/2017 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 897/798/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol

publicat in M.Of. 178 din 26-feb-2018