Rasfoire documente

Decizia 748/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale anexei nr. 3.21 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ''Gheorghe Ionescu-Şişeşti'' şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018

Decizia 85/2018 pentru eliberarea domnului Nicolae Marius Sepi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018

Decizia 86/2018 pentru eliberarea domnului Ioan Bogdan Lazăr din funcţia de secretar de stat la Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018

Ordinul 17/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 163/2016

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018

Ordonanta urgenta 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018

Decizia 22/2018 [A/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3), art. 345 alin. (3) şi art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 177 din 26-feb-2018