Rasfoire documente

Decretul 251/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Decretul 253/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Decizia 719/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Decretul 252/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Hotarirea 12/2018 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2017 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Decretul 249/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Decretul 250/2018 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Hotarirea 11/2018 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru verificarea activităţii directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, domnul Pahonţu Lucian-Silvan, şi a modului în care este posibil ca acesta să fi implicat instituţia în activităţi care excedează cadrului legal de funcţionare

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018

Hotarirea 18/2018 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 160 din 20-feb-2018