Rasfoire documente

Ordinul 122/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Vinţu de Jos, judeţul Alba

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Hotarirea 19/2018 la Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, în ceea ce priveşte obligaţia de respectare a cotei standard minime - COM (2017) 783

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Decizia 667/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Decizia 716/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Decizia 800/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 şi ale art. 298 din Codul penal

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Decizia 830/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 şi art. 53 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Decizia 11/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Zeletin, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Ordinul 123/2018 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral nr. 1 din unitatea administrativ-teritorială Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Hotarirea 18/437/2018 privind aprobarea publicării Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018

Ordinul 35/2018 de aprobare a unor reguli specifice privind stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie în sectorul gazelor naturale, pentru anul 2018, şi de completare a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2013

publicat in M.Of. 167 din 22-feb-2018