Rasfoire documente

Hotarirea 20/2018 pentru desemnarea unui membru titular şi a unui membru supleant în Consiliul de coordonare al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 165 din 21-feb-2018

Decizia 760/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în interpretarea dată prin Decizia nr. 15 din 6 martie 2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 165 din 21-feb-2018

Decizia 772/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (8) şi art. 2 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

publicat in M.Of. 165 din 21-feb-2018

Decizia 815/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

publicat in M.Of. 165 din 21-feb-2018

Decizia 816/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 165 din 21-feb-2018

Decizia 831/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (5) fraza a doua teza întâi şi art. 49 lit. c) frazele a doua şi a treia din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

publicat in M.Of. 165 din 21-feb-2018

Ordinul 3194/2018 privind modificarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017

publicat in M.Of. 165 din 21-feb-2018