Rasfoire documente

Ordinul 103/2018 privind abrogarea unor dispoziţii cuprinse în ordine ale directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

publicat in M.Of. 153 din 19-feb-2018

Ordinul 212/2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.018/2014 privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente

publicat in M.Of. 153 din 19-feb-2018

Decizia 24/2017 [A] referitoare la examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi de Ministerul Public cu privire la ''interpretarea şi aplicarea art. 72 şi art. 153^12 din Legea nr. 31/1990, în raport cu dispoziţiile art. 1552 şi 1554-1555 din Codul civil din 1864 şi ale art. 2030 din Codul civil, respectiv dacă, în societatea pe acţiuni, administratorul statutar al cărui mandat a expirat, fără ca societatea să prelungească mandatul respectiv sau să numească un alt administrator, mai deţine prerogativa reprezentării societăţii''

publicat in M.Of. 153 din 19-feb-2018

Hotarirea 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 153 din 19-feb-2018