Rasfoire documente

Decizia 801/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 672/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) pct. 2 şi art. 1.010 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 676/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Hotarirea 48/2018 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente Programului de înzestrare esenţial ''Corvetă multifuncţională''

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Hotarirea 49/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 76/2018 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Adelina Palade a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 77/2018 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Alina Veronica Hagima a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 79/2018 privind stabilirea atribuţiilor doamnei Andreea Păstîrnac, consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 287/2016 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea relaţiilor României cu Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (O.C.D.E.)

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 80/2018 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 82/2018 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Dragoş-Virgil Titea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Regulamentul 1/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Decizia 186/2018 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurări de la Societatea ATE INSURANCE ROMANIA - S.A., în calitate de cedent, către Societatea EUROINS ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE - S.A., în calitate de cesionar, şi a retragerii, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ATE INSURANCE ROMANIA - S.A.

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Hotarirea 50/2018 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018

Ordinul 70/2018 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului - 2018

publicat in M.Of. 151 din 16-feb-2018