Rasfoire documente

Hotarirea 953/2017 privind modificarea, după caz, a descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Dunării Maritime'' - S.A. Galaţi, din portul Isaccea, portul Tulcea şi portul Măcin, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 1560/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 1562/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 1563/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018

Ordinul 5638/2017 privind aprobarea programei şcolare a disciplinei opţionale pentru învăţământul liceal ''Adolescenţă şi autocunoaştere - clasele IX-XII''

publicat in M.Of. 15 din 08-ian-2018