Rasfoire documente

Decizia 13/2018 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Ciugud (Ciugud amonte + Ciugud aval), judeţul Alba

publicat in M.Of. 159 din 20-feb-2018

Decizia 624/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) şi art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 83 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 159 din 20-feb-2018

Decizia 688/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal

publicat in M.Of. 159 din 20-feb-2018

Decizia 723/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

publicat in M.Of. 159 din 20-feb-2018

Decizia 770/2017 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare şi ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 159 din 20-feb-2018